وزیر کار: ۲.۴ میلیون نفر بیکار در کشور داریم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق آمارهای رسمی حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر در کشور بیکار هستند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق آمارهای رسمی حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر در کشور بیکار هستند.

 حجت اللّه عبدالملکی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: طبق آمارهای رسمی حدود دو و چهار دهم میلیون نفر بیکار در کشور داریم، دو و دو دهم میلیون نفر اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند، حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار داریم که جزو جمعیت فعال نیستند، نه و هفت دهم میلیون نفر هم با اشتغال کم درآمد روبرو هستند و همچنین چهار و پنج دهم میلیون نفر هم اشتغال غیر رسمی دارند یعنی بیمه ندارند.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: همه این گروه‌ها مخاطب برنامه اشتغال دولت باید باشند؛ البته مهمترین گروه بیکاران مطلق هستند اما بقیه گروه‌ها هم باید مخاطب قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: برنامه‌ای برای بیمه افرادی که اشتغال آنها آتیه ندارد یعنی بیمه نیستند داریم یا افرادی که درآمد کم دارند طبیعتاً درآمد آنها باید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: بخشی از این آمار ناامیدها از یافتن کار هستند که اگر فضای کسب و کار رونق پیدا کند این گروه جزو فعالان بازار کار خواهند بود و استانداردهای رشد اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر یک سامانه شبیه سامانه جامع اشتغال ایرانیان در وزارتخانه وجود دارد که در حال تکمیل این سامانه هستیم تا به سامانه جامع برسیم و در آن سامانه اطلاعات دقیق خواهد شد؛ هنوز اطلاعات دقیقی از وضع اشتغال و بیکاری مردم که بر اساس آن بتوان سیاست‌های کارآمد انجام داد نداریم و بخشی از اطلاعاتی که الآن داریم تخمین است و این کار به طور جدی پیگیری می‌شود تا بانک اطلاعاتی را تکمیل و سیاست‌ها را کارآمدتر تعریف کنیم.

وی افزود: در هفته اول شروع به کار، قرارگاهی را به اسم قرارگاه رفاه مردم تشکیل دادیم که ۱۶ ستاد دارد و یکی از ستادها، ستاد اشتغال است که این ستاد مشتمل بر اعضای اصلی شورای عالی اشتغال کشور و سایر نهادها مثل تشکل‌ها، بخش‌های کارفرمایی، نهادهای انقلابی و مجموعه‌های دیگر می‌باشد؛ ستاد اشتغال چندین جلسه برگزار کرد و مصوبات شورای عالی اشتغال عملاً خروجی‌های این ستاد است و قرارگاه به زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

وی ادامه داد: زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران نسبت اشتغال و تولید را نشان می‌دهد که سیاست اصلی ما برای ایجاد اشتغال، تقویت تولید در بخش‌هایی که مزیت‌های ملی، محلی و منطقه‌ای دارند می‌باشد و زنجیره ارزش را در حوزه تولید تکمیل می‌کنیم و در تولیدات کار بر نسبت به سرمایه بر تمرکز خواهیم کرد.

عبدالملکی افزود: برای اینکه این اتفاق بیفتد باید ۵ حوزه تأمین مالی، بازاریابی، فناوری، زیرساخت و حقوقی در تولید فعال شود که برای اینها تقسیم کار اتفاق افتاده است تا در یک منظومه منسجم چرخ تولید بچرخد و اشتغال را داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: برای اینکه اشتغال ساماندهی شود ۵ اتفاق باید بیفتد اول شناسایی نیروی کار مستعد، دوم مشاوره شغلی و کلینیک‌های کسب و کار و شتاب دهنده‌ها، سوم ترویج و فرهنگ سازی، چهارم اطلاع رسانی رسانه ملی و دستگاه‌های اطلاع رسانی و پنجم آموزش می‌باشد.

وی تصریح کرد: برای اینکه این زیست بوم فعال شود ۱۶ توافقنامه را در جلسه شورای عالی کار با دستگاه‌های مختلف داشتیم و در صورتی که این حرکت تندتر شود با سرعت بسیار بالایی ایجاد اشتغال خواهیم کرد و اشتغال‌های غیررسمی را به رسمی تبدیل می‌کنیم و درآمدهای اشتغال‌های موجود را افزایش می‌دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از زیرسیستم‌ها در زیست بوم اشتغال ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فضای کسب و کار است که در آن تقسیم وظایف برای دستگاه‌ها انجام دادیم مثلاً مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون و بقیه دستگاه‌ها در خصوص ۲۲ رسته پر اشتغال که بیش از ۴۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند به صورت ویژه موانع را شناسایی و رفع کنند و مقرر شد ظرف سه ماه گزارش را ارائه دهند.

وی ادامه داد: این یک تصمیم ویژه برای بهبود فضای کسب و کار در راستای اشتغال است و از ۲۲ رسته پر اشتغال کشور می‌توان به حوزه پوشاک، صنایع دستی، صنایع تبدیلی کشاورزی اشاره کرد.

او افزود: حذف مجوزهای دست و پا گیر حدود یک ماه و نیم گذشته در ارتباط با آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد شروع شده است که قبل از این به طور متوسط حدود هشت ماه به طول می‌انجامید و الآن به سه روز کاهش پیدا کرده است و اگر ظرف سه روز همکاران ما بررسی‌ها را انجام ندهند سیستم به طور خودکار مجوز را صادر می‌کند نتیجه این شد که از اول سال تا آغاز کار دولت جدید حداکثر ۳۰ مجوز آموزشگاه صادر شده بود ولی در همین یک ماه گذشته بیش از ۳۰۰ مجوز صادر شده است.

عبدالملکی خاطر نشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هر سه ماه یکبار گزارش اشتغال و بیکاری کشور را در جلسه شورای عالی اشتغال کشور ارائه دهد.

وی تصریح کرد: زیست بوم اشتغال ملی در حال فعالیت است و در تلاش هستیم تا با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف حرکت آن را سریع‌تر کنیم.

وی گفت: یکی از مصوباتی که داشتیم در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال است و بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون، ساز و کار تأمین مالی اشتغال پایدار را جمع بندی و ابلاغ می‌کند؛ البته تاکنون این موارد را نداشتیم؛ سال گذشته شبکه بانکی ما هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که این تسهیلات موجب اشتغال نشده است.

وی افزود: یکی از اشکالاتی که در زیست بوم اشتغال کشور داشتیم این بود که ما یک ستون فقراتی از کدهای ملی که چه اتفاقی در حوزه اشتغال و بیکاری افراد برای آنها پیش می‌آید نداشتیم که الآن در حال ایجاد آن هستیم.