واکنش محسن رضایی به نوسان قیمت ارز / پیش بینی وضعیت ارزش پول ملی

یکی از موانع تولید و جهش آن در کشور بالا و پایین شدن یکباره قیمت ارز است. معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره برنامه دولت برای حل این مشکل توضیحاتی داد.

تسنیم نوشت: یکی از موانع تولید و جهش آن در کشور بالا و پایین شدن یکباره قیمت ارز است. معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره برنامه دولت برای حل این مشکل توضیحاتی داد.

محسن رضایی گفت: قیمت ارز در اثر تحریم‌ها دچار نوسانات شده است و ما نیز با برداشتن تحریم‌های داخلی و افزایش تولید قصد برداشتن چنین مانعی را برای تولیدکنندگان در کشور داریم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به تداوم روند انجام مذاکرات افزود: با سرانجام رسیدن مذاکرات بالأخره شاهد این خواهیم بود که ارزش پول ملی ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد و برای نرخ ارز نیز به این ترتیب مدیریت بهتری صورت خواهد گرفت.