واژه‌های فارسی‌ در زبان فرانسوی

برخی از واژه‌های زبان فارسی به زبان فرانسوی راه یافته‌اند که تعدادی از آن‌ها در ادامه می‌آید.

ایسنا نوشت: برخی از واژه‌های زبان فارسی به زبان فرانسوی راه یافته‌اند که تعدادی از آن‌ها در ادامه می‌آید.

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تازه‌ترین مطلب واژه‌شناسی خود به واژه‌های فارسی در زبان فرانسوی پرداخته و آورده است: «براساس بررسی‌های انجام‌شده در زبان فرانسوی، جدا از واژه‌های لاتینی‌الاصل، در حدود سه‌هزار واژه بیگانه در این زبان وجود دارد.

بیشتر این واژه‌ها ایتالیایی، انگلیسی و عربی هستند.

تعدادی واژه فارسی نیز – از قرن دوازدهم میلادی – به‌طور مستقیم یا از طریق زبان‌های عربی، ترکی و هندی به فرانسوی راه یافته‌اند.

برخی از این واژه‌ها کمابیش همان صورت آوایی را حفظ کرده‌اند و تعدادی نیز دگرگونی آوایی یا معنایی یافته‌اند.

تعدادی از این واژه‌ها عبارت‌اند از:

کاروان  caravane (fr.)

بازار  bazar (fr.)

بادیان  badiane (fr.)

قرمز: القرمز (عربی)  kermés, cramoisi (fr.)

پادزهر: بازهر (عربی)  bézoard (fr.)

پاپوش: بابوج (عربی)  babouche (fr.)

کوشک: (ترکی) kiosque(fr.)   köşk

سپاهی: sipahi (ترکی)  spahi (fr.)

شغال: çakal (ترکی)  chacal (fr.)

شال: shal (هندی)  chale (fr.)»