هفتمین توپ طلای جهان هم به مسی رسید

شبکه RTP پرتغال، لیونل مسی را برنده توپ طلای ۲۰۲۱ جهان دانست.

شبکه RTP پرتغال در گزارشی برنده توپ طلای ۲۰۲۱ جهان فوتبال را اعلام کرد.

براساس اعلام این شبکه لیونل مسی برای بار هفتم برنده مهم ترین جایزه انفرادی جهان فوتبال خواهد بود.

پیش از این اظهارنظرهای متفاوتی درخصوص برنده امسال این جایزه صورت گرفته بود و عده لواندوفسکی را صاحب توپ طلای ۲۰۲۱ معرفی کردند

RT در حالی این خبر را داده که لیونل مسی چند روز پیش اعلام کرد که می داند برنده توپ طلا نیست!