هشدار مطهری درباره مصوبه یادآور حکومت ساسانیان در مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس دهم به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تصویب و تعیین نرخ های خرید سربازی واکنش نشان داد.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تصویب و تعیین نرخ های خرید سربازی واکنش نشان داد.

 

هشدار علی مطهری درباره خرید خدمت سربازی