هزینه تماشاگران پرسپولیسی برای دیدن تیم‌شان بعد دوسال: اقلا ۵۰ هزار و حداکثر صدهزار تومان!

با توجه به آغاز مجدد بلیت فروشی رقابت‌های داخلی، قیمت بلیت بازی‌ پرسپولیس - صنعت نفت آبادان تعیین شد.

باشگاه پرسپولیس قیمت بلیت‌های دیدار روز چهارشنبه خود مقابل صنعت نفت آبادان را اعلام کرد.

بر این اساس، قیمت بلیت‌ها به مبالغ؛ صد هزار، هشتاد هزار و پنجاه هزار تومان تعیین شده است.