نگرانی از پست‌های «من درآوردی» در شهرداری تهران

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به پست های «من درآوردی» در شهرداری تهران انتقاد کرد.

ایسنا نوشت: یک عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت به پست های «من درآوردی» در شهرداری تهران انتقاد کرد.

حبیب کاشانی در سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، در تذکری گفت: روز گذشته در مرکز ارتباطات شهرداری تهران، انتصابی اتفاق افتاده هر چند که معاون مرکز می تواند انتصابات مورد نظر خود را داشته باشد اما نگرانی من از پست های «من در آوردی» است که اتفاق می افتد. این پست های سازمانی جدید از کجا آورده می شود.

وی افزود: خانمی که در این مرکز نمی خواستند کار کنند پست مشاور تحت عنوان مشاور در طراحی رویدادهای اجتماعی دریافت کردند در حالی که در ۱۰۰ سال گذشته چنین پستی وجود نداشته. اگر کسی توانایی دارد باید از او استفاده شود اما این که همه تحت عناوین مختلف بر سر سفره باشند کار صحیحی نیست.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تذکر قبلی خود درباره انعقاد قراردادی در منطقه ۳ اشاره کرد و افزود: چندین پیامک پس از این تذکر برای من ارسال شد که نمی شناختم پس از معرفی و مشخص شدن شهردار منطقه ۳ که پیامک ها را ارسال کرده بود به وی زنگ زدم اما توضیحات ایشان ابهامات من را چند برابر کرد.

کاشانی افزود: بی تردید هر گاه این ابهامات برطرف شود اعلام خواهم کرد ولی بار دیگر تذکر می دهم که نسبت به پاسخ به این تذکر اقدام شود چرا که بعد از این مرحله باید به نهادهای نظارتی گزارش دهیم.