نماینده مجلس دهم: آقایان مدعی معیشت مردم برای خروج توتال از ایران طرح سه فوریتی داده بودند!

احمد مازنی از فعالین سیاسی اصلاح طلب گفت : انقدر مته به خشخاش گذاشتند و این قرارداد را بررسی کردند و نهایتا در عالی ترین سطح نظام این قرارداد مورد تأیید قرار گرفت.

جماران نوشت: احمد مازنی از فعالین سیاسی اصلاح طلب گفت : انقدر مته به خشخاش گذاشتند و این قرارداد را بررسی کردند و نهایتا در عالی ترین سطح نظام این قرارداد مورد تأیید قرار گرفت.

وی گفت : آقایانی که امروز مدعی معیشت مردم هستند آن روز برای خروج توتال از ایران طرح سه فوریتی داده بودند و من به عنوان مخالف نوبت گرفتم و گفتم از اول استخراج نفت در ایران، این اولین بار بود که با این همه دقت یک قرارداد امضا شده است.

انقدر مته به خشخاش گذاشتند و این قرارداد را بررسی کردند و نهایتا در عالی ترین سطح نظام این قرارداد مورد تأیید قرار گرفت.

ما نمی گوییم اقتصاد فقط متکی به خارج باشد ولی نمی توانیم در کشور را ببندیم و مثل مغازه ای که دور تا دور مغازه اش را دیوار بکشد و به مشتری بگوید از بالای دیوار پول بیانداز و من از این طرف یک چیزی برای تو پرتاب می کنم.