نماینده مجلس:توافق باید شامل مجوز سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران هم باشد

 عضو هیات رئیسه فراکسیون دیپلماسی بین المللی مجلس تاکید کرد: آنچه که اکنون در وین می گذرد خوب به نظر می رسد اما زمانی این خوب بودن به طور واقعی معنا پیدا می کند که آثار خود را در اقتصاد نشان داده و تحریم ها کنار رود.

ایسنا نوشت: عضو هیات رئیسه فراکسیون دیپلماسی بین المللی مجلس تاکید کرد: آنچه که اکنون در وین می گذرد خوب به نظر می رسد اما زمانی این خوب بودن به طور واقعی معنا پیدا می کند که آثار خود را در اقتصاد نشان داده و تحریم ها کنار رود.

غلامرضا شریعتی درباره ویژگی های حصول یک توافق مطلوب در وین، بیان کرد: در وهله اول توافقی در وین از نگاه مجلس مورد قبول است که در چهارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، صورت گیرد. مجلس قانون اقدام راهبردی را تصویب کرده و بر آن مصمم است، باید در فرآیند مذاکرات وین این قانون لحاظ شود تا به حصول توافقی مطلوب امیدوار بود.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر ما مذاکره را فقط برای مذاکره نمی خواهیم، لغو تحریم ها به صورت کامل اولویت اول ما در مذاکرات است. مذاکرات و توافقی برای ما مورد قبول است که آثار اقتصادی آن را در جامعه لمس کنیم.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که اکنون در وین می گذرد خوب به نظر می رسد، اما زمانی این خوب بودن به طور واقعی معنا پیدا می کند که آثار خود را در اقتصاد نشان داده و تحریم ها کنار رود. اینکه طرف های غربی صرفا پیام هایی دهند اما در عمل نتیجه ای نداشته باشد قابل قبول نیست، پیام های طرف های غربی باید پشتوانه عملی داشته باشد.

 

صرفا آزاد سازی دارایی های بلوکه شده ایران کافی نیست

شریعتی در پایان تاکید کرد: اینکه صرفا دارایی های بلوکه شده ایران را آزاد کنند مطلوب نیست، بلکه ما خواستار مجوز سرمایه گذاری شرکت های خارجی در داخل کشور، فروش آزادانه نفت و کنار رفتن تحریم های اشخاص هستیم. باید مردم احساس کنند که بر اساس قانون مصوب مجلس مذاکرات صورت گرفته و نتایج توافق حاصله در زندگی مردم ملموس باشد.