نماینده ارامنه در مجلس‌: اگر بناست سفرهای استانی دولت نتیجه‌ نداشته باشد هزینه‌ سفرها را به شهرستان‌ها بدهید

نماینده ارامنه در مجلس‌ گفت: اصل سفرهای استانی رئیس جمهور عالی و قابل تقدیر و حمایت است و نقطه قابل ذکر در مورد آن این است که باید یک تقویم زمانی مشخص برای عمل به وعده‌های داده شده در این سفرها اعلام کند.

فارس نوشت: نماینده ارامنه در مجلس‌ گفت: اصل سفرهای استانی رئیس جمهور عالی و قابل تقدیر و حمایت است و نقطه قابل ذکر در مورد آن این است که باید یک تقویم زمانی مشخص برای عمل به وعده‌های داده شده در این سفرها اعلام کند.

آرا شاوردیان، نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور، بیان کرد: اصل سفرهای استانی رئیس جمهور عالی و قابل تقدیر و قابل حمایت است.

وی افزود: نکته ای که درباره سفرهای استانی رئیس جمهور باید مد نظر قرار گیرد این است که باید یک تقویم زمانی مشخص برای عمل به وعده های داده شده و تصمیمات اتخاذ شده در این سفرها به مردم اعلام شود تا مردم بدانند که از چه زمانی منتظر اجرای این تصمیمات باشند.

نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عدم ارائه تقویم زمانی مشخص برای اجرای تصمیمات سفرهای استانی موجب می‌شود تا از همان روزی که رئیس جمهور از سفر استانی بازگردد مردم منتظر عمل به وعده‌های داده شده باشند و با گذشت زمان ایجاد شده به دنبال سفر رئیس جمهور به استان کم‌کم به یاس مبدل شود.

شاوردیان بیان کرد: ما نیز در مجلس سفرهای استانی داریم اما آنچه که به طور کل درباره سفرهای استانی چه سفرهای استانی رئیس جمهور و چه سفرهای استانی نمایندگان مهم است این است که این سفرها ثمره و نتیجه لازم را داشته باشد.

وی در پایان گفت: اگر بنا باشد که سفرهای استانی نتیجه‌ای در پی نداشته باشد بهتر است هزینه‌ای که برای این سفر انجام می شود اعتبار آن در اختیار استان یا شهرستان مربوطه قرار گیرد تا برای مردم هزینه شود.