نصف شدن وسعت دریاچه ارومیه طی یک سال

با ادامه کاهش بارندگی و گرمای هوا و همچنین عدم تامین حق‌آبه، وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته نصف شد.

با ادامه کاهش بارندگی و گرمای هوا و همچنین عدم تامین حق‌آبه، وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته نصف شد.

بنا به آخرین آمارهای منتشره توسط وزارت نیرو، تراز آب دریاچه ارومیه در روز نوزده آبان ماه، ۱۲۷۰.۵۶ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴ سانتی‌متر و نسبت به نخستین روز سال آبی “یک مهر ۱۴۰۰” ۹ سانتی‌متر کاهش داشته است.

وسعت آب دریاچه نیز با ۲۰۲۷ کیلومترمربع کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۲۵۰ کیلومترمربع کاهش نسبت به مهرماه سال گذشته به ۱۷۷۷ کیلومترمربع رسیده است که کمترین وسعت نگین آبی آذربایجان از سال ۹۷ تاکنون بوده است.

همچنین حجم آب موجود این پیکره آبی به ۲.۴۵ میلیارد مترمکعب رسیده است که ۲.۷۳ میلیارد متر مکعب در طی یک سال کمتر شده است.

این شرایط نشان از وضعیت ناخوش احوال و بدترین وضعیت دریاچه ارومیه از آذرماه ۹۷ است.

ادامه این روند و سرعت کاهش تراز و وسعت و حجم آب دریاچه، گمانه‌زنی‌های خشکی کامل این دریاچه را با بی‌بارشی‌های اخیر ایجاد کرده است.