نرخ بلیت اتوبوس برای اربعین مشخص شد

نایب رئیس کانون انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل کشور گفت :با افزایش ۷۵درصدی نرخ بلیت های اتوبوس در اربعین قیمت بلیت اتوبوس ۲۵نفره از تهران تا مهران ۴۴۰هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت بلیت اتوبوس ۳۲ نفره ۳۳۶هزار تومان و اتوبوس ۴۴ نفره ۲۴۵هزار تومان تعیین شده است.

باشگاه خبرنگاران نوشت: نایب رئیس کانون انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل کشور گفت :با افزایش ۷۵درصدی نرخ بلیت های اتوبوس در اربعین قیمت بلیت اتوبوس ۲۵نفره از تهران تا مهران ۴۴۰هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت بلیت اتوبوس ۳۲ نفره ۳۳۶هزار تومان و اتوبوس ۴۴ نفره ۲۴۵هزار تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد : قیمت بلیت اتوبوس از تهران تا ایلام برای اتوبوس‌های ۲۵نفره ۳۷۶هزار و ۲۵۰ تومان و اتوبوس ۳۲ نفره ۳۰۴هزار و ۵۰۰ تومان و اتوبوس ۴۴ نفره ۲۴۵هزار تومان تعیین شده است.

 

نرخ بلیت اتوبوس برای اربعین مشخص شد