نامه‌ی ابراهیم گلستان به صادق چوبک درباره فروغ فرخزاد

در این نامه آمده است: چوبک عزیزم دلم گرفته است و می‌دانم در چه بن‌بستی هستم...راه می‌روم و فروغ را می‌بینم...فروغ در من جاری است... فروغ در خون من بود و حالا هم هست. فروغ در میان انگشتان من بود و حالا نیست...

در این نامه آمده است: چوبک عزیزم دلم گرفته است و می‌دانم در چه بن‌بستی هستم…راه می‌روم و فروغ را می‌بینم…فروغ در من جاری است… فروغ در خون من بود و حالا هم هست. فروغ در میان انگشتان من بود و حالا نیست…

به تازگی متنی از نامه‌ی ابراهیم گلستان به صادق چوبک درباره فروغ فرخزاد در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد.

به گزارش هم‌میهن، در این نامه آمده است: چوبک عزیزم دلم گرفته است و می‌دانم در چه بن‌بستی هستم…راه می‌روم و فروغ را می‌بینم…فروغ در من جاری است… فروغ در خون من بود و حالا هم هست. فروغ در میان انگشتان من بود و حالا نیست…

نامه‌ی ابراهیم گلستان به صادق چوبک درباره فروغ فرخزاد

نامه‌ی ابراهیم گلستان به صادق چوبک درباره فروغ فرخزاد

نامه‌ی ابراهیم گلستان به صادق چوبک درباره فروغ فرخزاد

نامه‌ی ابراهیم گلستان به صادق چوبک درباره فروغ فرخزاد

منبع: مجموعه آرشیو ابراهیم گلستان در دانشگاه استنفورد