مهم‌ترین مدافعان طرح افزایش جمعیت، خودشان چند فرزند دارند؟

حامیان سرسخت طرح افزایش جمعیت در کشور چند فرزند دارند؟

روزنامه هفت‌صبح نوشت: حامیان سرسخت طرح افزایش جمعیت در کشور چند فرزند دارند؟

به بهانه حاشیه‌های قانون جوانی جمعیت سراغ تعداد فرزندان بعضی از چهره‌های سیاسی در ادامه آمده است:

۱٫ علی‌اصغر عنابستانی، سخن‌گوی طرح حمایت از خانواده و جوانی و همو که به صورت سرباز مملکت سیلی زد، دو فرزند دارد.

۲٫ فاطمه محمد بیگی، نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سه فرزند دارد.

۳٫ نصرالله پژمانفر، نایب رئیس دوم کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، دو فرزند دارد.

۴٫  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سه فرزند دارد.

۵٫  ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، دو فرزند دختر دارد.

۶٫  حجت عبدالملکی وزیر کار، احتمالا دو فرزند دارد.

۷٫  انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، چهار فرزند دارد.

۸٫  حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان تنها یک فرزند دارد.

۹٫  سعید جلیلی یک فرزند پسر دارد.

۱۰٫ علی‌رضا زاکانی شهردار تهران، سه فرزند دختر دارد.