ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری/ ارائه داروهای جلوگیری از بارداری فقط با تجویز پزشک

طی بخشنامه‌ای توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد.

فانا نوشت: طی بخشنامه‌ای توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد.

حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در بخشنامه‌ای خطاب به معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در راستای اجرای ماده ۵۱ “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت “اعلام کرد: هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است. هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.

ممنوعیت توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری/ ارائه داروهای جلوگیری از بارداری فقط با تجویز پزشک