مصوبات جدید در باره بورس، مسکن های موقت هستند

بورس برای ثبات، رشد و پویایی‌اش نیاز دارد که بتواند اقتصاد را پیش‌بینی کند یعنی سرمایه گذاران باید بتوانند حداقل برای یک افق یک یا دوساله تا حداقل ۵ساله اقتصاد را پیش‌بینی کنند اما در کشور ما دولت برای جبران کسری‌های بودجه یک سری متغیرها را دستکاری می‌کند.

آفتاب یزد نوشت: بورس برای ثبات، رشد و پویایی‌اش نیاز دارد که بتواند اقتصاد را پیش‌بینی کند یعنی سرمایه گذاران باید بتوانند حداقل برای یک افق یک یا دوساله تا حداقل ۵ساله اقتصاد را پیش‌بینی کنند اما در کشور ما دولت برای جبران کسری‌های بودجه یک سری متغیرها را دستکاری می‌کند. از جمله متغیرهایی که توسط دولت افزایش یافته نرخ گاز و برق است.

از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس به تازگی در یک اقدام عجیب مالیات بر صادرات اوره و متانول تصویب کرده است! دلیل این کار را هم جلوگیری از خام فروشی عنوان کرده اند! سوال اینجاست که اوره مگر به چه ماده‌ای می‌تواند تبدیل شود؟ در نهایت قرار است به محصولات کشاورزی تبدیل شود چطور صادرات آن را خام فروشی عنوان می‌کنند؟
زمانی باید مالیات روی صادرات وضع شود که ما کمبود داشته باشیم، یعنی در کشور با کسری مواجه باشیم و برای تامین نیاز کشور برای صادرات، مالیات در نظر گرفته شود در حالی که تولید متانول، پلی اتیلن و اوره در کشور ما چندین برابر نیاز داخل است. بنابراین ما باید در این حوزه‌ها صادرات داشته باشیم.
به بیان دیگر وقتی این مواد نیاز داخل را تامین می‌کنند، ما ظرفیتی برای فرآوری بیشتر آن‌ها نداریم بنابراین مجبوریم که آن‌ها را صادر کنیم. پس چطور برای صادرات آن مالیات در نظر می‌گیرند؟ با این کار علنا تولید را در کشور زمین می‌زنند و این کار توجیه ناپذیر است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که بورس رشد کند.
این که سیاست‌گذار نمی‌تواند بر اساس منطق و آمار و ارقام سیاست‌هایش را مصوب کند باعث می‌شود بورس متلاطم شود. دولت برای اینکه بورس را به ثبات برساند اول باید سیاست‌گذاری‌هایش بلند مدت باشد نه اینکه هر جا کسری آورد به سراغ صنایع بیاید و برای جبران کسری بودجه اوراق بدهی بفروشد و نرخ بهره را بالا ببرد و بورس را زمین بزند. از سوی دیگر بورس نسبت به قیمت‌گذاری دستوری بسیار حساس است. این نوع قیمت‌گذاری تاکنون هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ما نداشته بنابراین دولت باید از این کار
اجتناب کند.
برای اینکه بورس به ثبات برسد دولت باید این اقدامات را انجام دهد. مصوباتی هم که به تازگی ابلاغ شده مسکنی موقتی هستند. البته باز هم این که به این نتیجه رسیده‌اند که باید از بازار سرمایه حمایت کنند خوب است اما این کارها کفایت نمی‌کند.