مزیت های طرح شفاف‌سازی آرای نمایندگان مجلس/ دولت و قوه قضائیه مکمل ما باشند

نایب رئیس فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی مجلس شفافیت آرای نمایندگان و مصوبات هیأت رئیسه را گام نویی در راستای شفاف‌سازی عملکرد نهادهای حکومتی دانست.

تسینم نوشت: نایب رئیس فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی مجلس شفافیت آرای نمایندگان و مصوبات هیأت رئیسه را گام نویی در راستای شفاف‌سازی عملکرد نهادهای حکومتی دانست.

 سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که به زودی در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود، گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان به ارتقای جایگاه و عملکرد مجلس و مردمی بودن آن کمک می‌کند.
وی با بیان اینکه نمایندگان از پیش از آغاز رسمی فعالیت مجلس یازدهم به دنبال شفافیت بودند، عنوان کرد: شفافیت در کوتاه مدت و بلندمدت آثار مثبت فراوانی دارد و نحوه تصمیم گیری‌ها در دستگاه‌ها را روشن می‌کند.

نماینده تبریز در مجلس افزود: دولت و قوه قضائیه نیز می‌توانند با شفاف کردن تصمیم گیری‌های خود در هیئت دولت و شورای عالی قضایی به جز بخشی که به لحاظ امنیتی ملاحظاتی دارد، مکمل شفافیت عملکرد مجلس شورای اسلامی شوند.

نایب رئیس فراکسیون نیروهای انقلاب اسلامی مجلس اظهار داشت: وقتی تصمیم گیری‌ها از چشم مردم مخفی نماند، اعتمادسازی شده، موجب همراهی ملت با دولت و دستگاه‌های حکومتی می‌شود و از بروز حواشی جلوگیری می‌کند.