مردم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید متضرر شوند/ حذف رانت‌ نورچشمی‌ها باید با تمهیدات مناسب انجام شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر هدف دولت، حذف رانت افراد نورچشمی در ماجرای دلار 4200 تومانی است، باید تمهیدات مناسبی هم اندیشیده شود که مصرف‌کننده نهایی که عموم مردم هستند، متضرر نشوند.

فارس نوشت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر هدف دولت، حذف رانت افراد نورچشمی در ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی است، باید تمهیدات مناسبی هم اندیشیده شود که مصرف‌کننده نهایی که عموم مردم هستند، متضرر نشوند.

سه روز پیش لایحه دولت با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی،‌ نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با امضای رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است.

این لایحه در دو ماده و یک تبصره به دنبال اصلاح بند (ب) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور است که برخی کارشناسان آن را به منزله اقدام رسمی دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و مقابله با رانت‌های پنهان موجود در آن قلمداد کرده‌اند، اما مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معنای این لایحه را لزوما به معنای حذف ارز ترجیحی نمی‌داند.

رضاخواه در گفت‌وگویی، با اشاره به ارائه لایحه «تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر» و ارتباط آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: درباره این لایحه به اشتباه این طور تصور شده که برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس ارائه شده است.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۰ مجوز تخصیص ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی،‌ دارو تجهیزات پزشکی به دولت داده شده است و دولت در لایحه جدید خواستار افزایش سقف تخصیص این ارز به ۱۲٫۵ میلیارد دلار شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بنابراین وقتی دولت خواستار افزایش حدود ۵۰ درصدی میزان ارز ترجیحی در سال جاری شده، این لزوما به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.

رضاخواه در ادامه و در رابطه با حذف شدن یا نشدن ارز ترجیحی در آینده تصریح کرد: اینکه حذف این نوع ارز کار مناسبی هست یا خیر، بستگی به تمهیدات دولت برای جبران تبعات آن و حمایت از اقشار کم‌درآمد دارد.

وی ادامه داد: اگر هدف دولت از این اقدام، حذف رانت افراد نورچشمی در ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی است، باید تمهیدات مناسبی هم اندیشیده شود که مصرف‌کننده نهایی که عموم مردم هستند، متضرر نشوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با حذف یکباره یا تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی هم گفت: مدل حذف این نوع ارز هم به تمهیدات جبرانی و حمایتی دولت بستگی دارد و اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود، قطعا نباید دنبال شود و مجلس نیز مخالف این موضوع است.

رضاخواه با تاکید بر لزوم رعایت حال عموم جامعه به ویژه اقشار کم‌درآمد اظهار داشت: نمی‌توان یک کار خطای قبلی را با خطای جدید جبران کرد و آن را یکباره به عموم جامعه تعمیم داد، لذا در این خصوص باید ببینیم تدابیر جبرانی دولت در صورت کاهش یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست.