مردم تا کی باید ببینند هر دولتی تقصیرها را به گردن دولت قبل بیندازد؟/ همه می گویند “کی بود کی بود من نبودم”

به هر حال یک جای کار ایراد دارد و این باید برطرف شود، اگر ایراد در قانون اساسی و اصلاح اختیارات دولت و محدود کردن این اختیارات است، به اصلاح آن اقدام کنیم و اگر چنین نیست و پارلمان یا شورای نگهبان و نهادهای نظارتی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند و در نظارت و تصویب دقت کافی را به خرج نمی‌دهند این عیب را برطرف کنند.

روزنامه اطلاعات با اشاره به اینکه دولت فعلی بعضی تقصیرها را به گردن دولت قبلی می اندازد نوشت:به هر حال یک جای کار ایراد دارد و این باید برطرف شود، اگر ایراد در قانون اساسی و اصلاح اختیارات دولت و محدود کردن این اختیارات است، به اصلاح آن اقدام کنیم و اگر چنین نیست و پارلمان یا شورای نگهبان و نهادهای نظارتی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند و در نظارت و تصویب دقت کافی را به خرج نمی‌دهند این عیب را برطرف کنند.

مردم خسته شده‌اند به جای آنکه افق روشنی برای اصلاح امور پس از تغییر هر دولت پیش چشم ببینند شاهد لعن و نفرین آمدگان بررفتگان باشند و به تماشای مجادله‌ای بنشینند که در سطوح بالای حکمرانی بین مقامات در جریان است و ربط چندانی به آنان پیدا نمی‌کند. آنچه که حال آنان شاهد آنند نتیجه عملکرد نظام اسلامی و روش حکمرانی مقامات نظام در تمشیت امور جامعه است.

این تفکیک بین دولت و حکومت برای آنان چندان قابل فهم و تمیز نیست و اگر واقعاً چنین است انتظار دارند تا برای آن فکری اساسی صورت گیرد تا از این چرخه کی بود کی بود من نبودم خلاص شویم و اعتماد مردم به کارآمدی نظام بیش از این آسیب نبیند که همگی در این موضوع مهم و جلوگیری از این آسیب اساسی وظیفه و سهم داریم.