مجلس باز هم قانون شوراهای شهر را تغییر داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند. بر اساس این تبصره نظر هیات مرکزی نظارت در تایید یا رد صلاحیت نامزدها قطعی است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- یکشنبه- با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده(۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.

این تبصره با ۱۴۶رای موافق و ۷۵ رای مخالف از ۲۴۰ رای ماخوذه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این طرح الحاق شد.

بر اساس تبصره ۶ این ماده واحده، هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رای نهایی و قطعی را صادر می‌نماید و این رای قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.