متن نامه گل‌گهر به فدراسیون فوتبال که رسانه‌ای نشد چه بود؟

سخنگوی فدراسیون فوتبال می‌گوید گزارش پلسی فتا درباره تخلف باشگاه گل گهر سیرجان ۵۱ صفحه است و در این گزارش ارسال ایمیل با آی‌پی کشورهایی چون روسیه، هلند و هنگ کنگ صورت گرفته است.

خبرورزشی نوشت: سخنگوی فدراسیون فوتبال می‌گوید گزارش پلسی فتا درباره تخلف باشگاه گل گهر سیرجان ۵۱ صفحه است و در این گزارش ارسال ایمیل با آی‌پی کشورهایی چون روسیه، هلند و هنگ کنگ صورت گرفته است.

حسین شریفی درباره تخلف باشگاه گل گهر در استفاده از بازیکن غیر مجاز و اینکه فدراسیون چه زمانی متوجه غیر قانونی بودن این بازیکن شده بود، مصاحبه‌ای انجام داد که در زیر می‌خوانید:

*هرچه جلوتر آمدیم تشکیک‌ها بیشتر شد که بازیکن غیر مجاز است. البته از ابتدا، این مسئله مطرح شد. بازیکن به ایران آمده و مقابل صنعت نفت به دلیل عدم صدور کارت بازی نکرده است چون سازمان لیگ دو مدرک خواسته بود. اول اینکه باشگاه گل گهر مسئولیت بازیکن را بپذیرد و دوم اینکه فدراسیون گابن مدرکی را دال بر حضور بازیکن در چهار بازی ملی با ذکر دقایق اعلام کند. در نهایت این مدارک به فدراسیون و سازمان لیگ ارائه شد.

*اول آذر باشگاه گل گهر نامه ای را به فدراسیون فوتبال فرستاده و اعلام کرده است مطابق مستندات پیوست، هم مسئولیت این بازیکن را قبول و هم هر چهار دیدار ملی که تایید شده را اعلام می‌کنیم.

*در این فرایند ۹ ایمیل رد و بدل می‌شود. طبق گزارش پلیس فتا که ۵۱ صفحه‌ای است، ۷ ایمیل جعلی بوده است. در خصوص اینکه این ایمیل‌ها با یک گوشی خاص از ایران ارسال می شده و آی.پی کشور هنگ کنگ به خاطر استفاده از وی.پی.ان ثبت شده است باید بگویم نام چند کشور مطرح است؛ مثل روسیه، هنگ کنگ و هلند. از کشورهای مختلف آی پی ثبت شده و خاستگاه هیچکدام کشور گابن نبوده است.

*بدون شک اگر درخواستی از سوی باشگاه گل گهر مطرح شود، کمیته استیناف ورود می‌کند. نمی دانم تا الان درخواستی مطرح شده است یا نه. رای پنجشنبه شب صادر شد. هرچه باشد بدون غرض ورزی در استیناف بررسی می‌شود و اگر مدرک جدیدی برسد در دستور کار دوستان قرار می‌گیرد.