ماموریت ویژه رئیسی به «کلیه نهادهای دولتی» برای اشتغالزایی!

سخنگوی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی گفت: ایجاد شغل یکی از مأموریت‌های اصلی کلیه نهادها در بدنه دولت است.

سخنگوی دولت با انتشار پیامی در فضای مجازی گفت: ایجاد شغل یکی از مأموریت‌های اصلی کلیه نهادها در بدنه دولت است.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود نوشت:

ایجاد شغل یکی از مأموریت‌های اصلی کلیه نهادها در بدنه دولت است.

تشکیل دومین جلسه «شورای عالی اشتغال» به فاصله کوتاه، نشانگر عزم جدی دولت مردمی برای رونق تولید و اشتغالزایی است.

ماموریت ویژه رئیسی «کلیه نهادهای دولتی» برای اشتغالزایی!