ماجرای صدور کارت واکسن آسترازنکا تقلبی چیست؟

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، در واکنش به صدور کارت واکسن تقلبی در مجموعه وزارت بهداشت، توضیحاتی ارائه داد.

مهر نوشت: مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، در واکنش به صدور کارت واکسن تقلبی در مجموعه وزارت بهداشت، توضیحاتی ارائه داد.

علیرضا رحیم نیا، ضمن تأیید مواردی از تخلف در صدور کارت‌های واکسن تقلبی، گفت: متولی واکسیناسیون همکاران معاونت بهداشت هستند و قاعدتاً تمامی گزارش‌هایی که به ما می‌رسد، پیگیری می‌شود. اما، با توجه به تعداد نیروهای بازرسی، امکان کنترل همه مراکز واکسیناسیون را نداریم.

وی افزود: متأسفانه موردی ممکن است باشد که پیگیری می‌کنیم، اما به صورت گسترده چنین تخلفی نیست. اما ممکن است افرادی صاحب نفوذ باشند و کارهای غیر قانونی هم انجام دهند.

رحیم نیا ادامه داد: این مورد را حتماً پیگیری می‌کنیم و اگر شناسایی شود، حتماً کارت‌ها باطل خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، در پاسخ به این سوال که سرنوشت واکسن‌هایی که به اسم افرادی که واکسن نزده‌اند چه می‌شود، گفت: یک زمان با کمبود واکسن مواجه بودیم و سوءاستفاده می‌شد که قطعاً این پرونده‌ها پیگیری می‌شود و قطعاً برخورد می‌شود. اما، حالا که کمبود واکسن نداریم، موضوع سوءاستفاده از واکسن، تقریباً منتفی است.

رحیم نیا در پاسخ به صدور کارت واکسن تقلبی آسترازنکا، افزود: یک فرم تهیه شده بود که من از مسئولان بازرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواستم زیر بار نروند و امضا نکنند. زیرا، ما متولی سلامت مردم هستیم.

وی در همین زمینه توضیح داد: در این فرم که به امضای چند نفر از جمله نیروهای بازرسی دانشگاه‌ها می‌رسید، فردی که می‌خواهد به خارج از کشور برود، عنوان واکسن او را بخواهند عوض کنند که من گفتم صد درصد تخلف است.

رحیم نیا تاکید کرد: ما کوتاه نمی‌آییم و شدیداً برخورد می‌کنیم و حتی اگر یک مورد تخلف در زمینه واکسن از نیروهای جز و رده بالای وزارت بهداشت، قابل قبول نیست.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت افزود: اگر فردی هم شناسایی شود، حتماً اطلاع رسانی خواهیم کرد.