ماجرای تذکر رهبری و مطرح شدن نام تعدادی از افراد در گزارش کمیسیون مجلس چه بود؟

پیگیری‌های انجام شده حکایت از این دارد که تذکر رهبر معظم انقلاب در مورد مطرح شدن نام برخی از افراد در گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس مربوط به گزارش کمیسیون اصل 90 در مورد بورسیه‌ها بوده است.

فارس نوشت:پیگیری‌های انجام شده حکایت از این دارد که تذکر رهبر معظم انقلاب در مورد مطرح شدن نام برخی از افراد در گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس مربوط به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بورسیه‌ها بوده است.

 صبح امروز  محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: رهبر معظم انقلاب در مورد اسم بردن از برخی از افراد در گزارش یکی از کمیسیون‌ها که در صحن مجلس قرائت شده تذکر دادند.

رئیس مجلس اظهار داشت: ایشان در حاشیه نامه‌ای که در آن به رسانه‌ای شدن گزارش یکی از کمیسیون‌های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است مرقوم فرموده‌اند «شکایت به جا است نباید پیش از اثبات جرم موضوع را رسانه‌ای می‌کردند دنبال کنید و به نحوی جبران شود».

قالیباف در نطق امروز خود همچنین عنوان کرد: بارها گفته‌ام که مهمترین مؤلفه تأمین امنیت ملی کشورمان در قلب یکایک مردم ایران قرار دارد و آن باور آنها به مسیر انقلاب است و اگر آسیب زدن به اقتصاد کشور و برهم زدن اتحاد ملی دستور کار مستکبران است پس با قاطعیت می‌توان گفت که استکبارستیزی یعنی حل مشکلات اقتصادی مردم و تلاش برای افزایش همدلی، اتحاد و تالیف قلوب در میان گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی است.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته ، تذکر مطرح شده به دنبال قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره پرونده بورسیه‌ها بوده که نام تعدادی از متهمان در آن ذکر شده است.

طبق پیگیری‌های انجام شده  افرادی که نامشان در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس قرائت شده طی نامه‌ای عنوان کرده‌اند که دادگاه هنوز برای آنها حکمی صادر نکرده است و نسبت به مطرح شدن نامشان پیش از صدور حکم دادگاه گله‌مند بودند.