قبل از اینکه رهبری انتقاد کنند، بسته اقتصادی نداشتید؟

سنت همیشگی تشکیل کارگروه و ستاد پیگیری و رونمائی از بسته، بعد از سخنان رهبری با اصحاب صنعت و تولید بار دیگر به راه افتاده است!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:سنت همیشگی تشکیل کارگروه و ستاد پیگیری و رونمائی از بسته، بعد از سخنان رهبری با اصحاب صنعت و تولید بار دیگر به راه افتاده است!

سؤال اساسی اینست که حضرات مسئولین چگونه تا قبل از سخنان رهبری به وجود اینهمه ضعف در صنعت و تولید پی نبرده بودند؟ و اگر پی برده بودند، چرا درصدد برطرف ساختن این ضعف‌ها برنیامده بودند؟