فقط ۳ نفر از۴۵عضو کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی بودجه،اقتصاد خوانده اند

از 45 عضو کمیسیون تلفیق بودجه، فقط 3 نفر اقتصاد خوانده‌اند!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از ۴۵ عضو کمیسیون تلفیق بودجه، فقط ۳ نفر اقتصاد خوانده‌اند!

باقی اعضا و حتی هیئت رئیسه هم تحصیلات اقتصادی ندارند. در برخی از کمیسیون‌های تخصصی دیگر هم نمایندگانی عضو هیئت رئیسه هستند که هیچگونه تخصص مرتبطی با آن کمیسیون ندارند.