علاوه بر اسرائیل و تندروهای داخلی، روسیه هم در دست نیافتن به توافق برجام نقش دارد ؟

بسیاری معتقدند روسیه یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در حصول توافق طی مذاکرات وین و عدم احیای برجام است؛

شرق نوشت:بسیاری معتقدند روسیه یکی از مهم‌ترین عوامل تأخیر در حصول توافق طی مذاکرات وین و عدم احیای برجام است؛ بنابراین به موازات مخالفت‌های جریان رادیکال داخلی در کشور و همچنین کارشکنی‌های کنگره آمریکا و نقش مخرب اسرائیل باید سهمی را هم برای روس‌ها در پدیدآمدن شرایط کنونی قائل بود.

در همین راستا سفر چهارشنبه هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران به روسیه که با محوریت میانجیگری تهران برای جنگ اوکراین صورت گرفته بود، حکایت از آن داشت که ایران به دنبال محکم‌کاری نهایی نظرات خود و مشورت با کرملین برای ارسال پاسخ نهایی به طرف اروپایی است، کمااینکه تنها به فاصله کمتر از ۴۸ ساعت از حضور امیرعبداللهیان در مسکو پاسخ ایران به پیش‌نویس داده شد؛ پاسخی که بسیاری معتقدند مسکو نیز در آن نقش دارد.