صرافان دیروز دلار را چند خریدند؟

دلار برای چندمین روز متوالی بدون نوسان قیمتی در صرافی های بانکی خرید و فروش شد.

دلار برای چندمین روز متوالی بدون نوسان قیمتی در صرافی های بانکی خرید و فروش شد.

قیمت دلار در اولین روز هفته در صرافی‌های بانکی به نرخ ٢٧ هزار و ۴٠١ تومان فروخته شد.نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با ۲۶ هزار و ٨۵٨ تومان گزارش شد. مرز روانی نرخ دلار در صرافی‌های بانکی برابر با ٢٨ هزار تومان اعلام شده است.به این ترتیب کف مقاومتی ۲۶ هزار تومان و سقف مقاومتی ٢٨ هزار تومان گزارش شد.

بر اساس این گزارش ، قیمت فروش هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی ۳۰ و ۵٧۵ تومان و بهای خرید آن از مردم نیز برابر با ٢٩ هزار و ٩٧٠ تومان گزارش شد.