شمخانی از تحول مهم خبر داد / مذاکرات وین ، روی دور تند

دبیر شورای عالی امنیت ملی از افزایش سرعت مذاکرات برجامی خبر داد.

جماران نوشت: دبیر شورای عالی امنیت ملی از افزایش سرعت مذاکرات برجامی خبر داد.

علی شمخانی در حساب توییتر نوشت: کنش‌های مثبت و منفی کشورهای حاضر در ‎مذاکرات وین با هدف تامین منافع انجام می‌شود و قابل درک است.

تنها عامل موثر بر تعامل ما با ۱+۴ نیز تامین منافع مردم ‎ایران است.

ارزیابی مولفه‌های جدید موثر بر مذاکرات و اتخاذ ابتکارات مذاکراتی برای سرعت دادن به حصول نتیجه را در دستور کار داریم.