شرایط معافیت کفالت در سربازی چیست؟

تنها افرادی می توانند معافیت کفالت بگیرند که سن آنها به ۱۸ سال تمام رسیده باشد، غیبت نداشته باشند و به عنوان سرپرست خانوار معرفی شوند.

آنا نوشت: تنها افرادی می توانند معافیت کفالت بگیرند که سن آنها به ۱۸ سال تمام رسیده باشد، غیبت نداشته باشند و به عنوان سرپرست خانوار معرفی شوند.

این روزها بسیاری از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که به سن مشمولیت رسیده‌اند، به دنبال راه‌هایی برای دریافت معافیت سربازی هستند و یکی از این راه‌ها برای سپری نکردن دوره ۲ ساله خدمت وظیفه عمومی، دریافت معافیت کفالت است که این نوع معافیت در ابتدا ۳ شرط اصلی را در خود دارد.

الف) رسیدن به سن ۱۸ سال تمام درهنگام طرح پرونده در هیئت رسیدگی، ب) نداشتن غیبت، ج) یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست) بودن، از جمله شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافیت‌های کفالت است که مشمولان خدمت وظیفه عمومی متقاضی این نوع معافیت، باید در اولین گام این ۳ شرط اصلی را داشته باشند تا بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

یکی از جمله موضوعات مهمی که مشمولان وظیفه باید بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مدنظر خود قرار دهند، موضوع نداشتن غیبت است. یعنی کلیه افراد ذکور طی ماهی که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند باید وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود را روشن کنند. در صورت عدم معرفی یا عدم حضور در زمان‌هایی که وظیفه عمومی برای آن‌ها تعیین می‌کند، فرد مشمول وظیفه وارد غیبت می‌شود.

در همین راستا، افرادی که قبل از سن مشمولیت ترک تحصیل کرده، انصراف از تحصیل داده‌اند و یا در دوره متوسطه فارغ التحصیل می‌شوند، پس از رسیدن به سن ۱۸سالگی تمام ظرف شش ماه باید خود را به وظیفه عمومی معرفی کنند و افرادی که بعد از سن مشمولیت ترک تحصیل، اخراج، انصراف داده یا فارغ التحصیل شده‌اند نیز حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انصراف، اخراج، ترک تحصیل و یا فراغت از تحصیل مهلت معرفی دارند. توصیه می‌شود مشمولان وظیفه هرچه زودتر به منظور رسیدگی وضعیت سربازی خود اقدام کنند، چراکه در صورت دارا بودن غیبت از این نوع معافیت بهره‌مند نخواهند شد.

آیا مشمولان وظیفه محصل امکان رسیدگی به معافیت کفالت را دارند؟
مشمولان وظیفه در حین تحصیل هم می‌توانند درخواست معافیت کفالت دهند و برای این کار، فرد مشمول وظیفه می‌تواند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر به ادعای کفالت خود رسیدگی کند و این کار برای افراد محصل مانعی در قوانین و مقررات ندارد.

در شرط سوم این قانون نیز موضوع یگانه مراقب بودن بالای ۱۸ سال مطرح بود که بهتر است بدانید منظور از این شرط، تنها فرد ذکور (پسر، برادر، نوه) بالای ۱۸ سال تمام است که مراقبت یا سرپرستی از هریک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی برعهده دارد.

آیا با داشتن برادر بیمار بالای ۱۸ سال، نمی‌توان معاف شد؟
البته مشمولان وظیفه باید این نکته را مدنظر خود داشته باشند که وجود برادر بیمار بالای ۱۸ سال برای معافیت کفالت مانع است و چنانچه به تشخیص شورای پزشکی، برادر بیمار قادر به سرپرستی و نگهداری از فرد مکفول نباشد، در این صورت تنها فرزند ذکور سالم بالای ۱۸ سال می‌تواند درخواست معافیت کفالت خود را به سازمان وظیفه عمومی ارائه دهد.

حال در این میان، برخی کلمات مانند مکفول در ذهن مشمولان وظیفه سوالاتی ایجاد می‌کند که بهتر است بدانید به هر فردی مانند پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر، همسر و فرزند که تحت تکفل مشمول قرار می‌گیرند، مکفول گفته می‌شود.