سن امید به زندگی در ایران چند سال است؟

به گفته رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، افزایش نسبت جمعیت سالمندی و امید به زندگی به کل جمعیت کشور می‌تواند میزان بروز سرطان در گروه‌های اجتماعی را افزایش دهد.

ایسنا نوشت: به گفته رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، افزایش نسبت جمعیت سالمندی و امید به زندگی به کل جمعیت کشور می‌تواند میزان بروز سرطان در گروه‌های اجتماعی را افزایش دهد.

دکتر علی قنبری مطلق با بیان اینکه ۵۰ درصد از سرطان‌ها قابل پیشگیری یا درمان هستند، اظهار داشت: برخی از کشورها توانسته‌اند تا مرز ۷۰ درصد سرطان‌های مختلف را درمان کنند.

وی گفت: سن امید به زندگی در ایران ۷۶ سال ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه افزایش نسبت جمعیت سالمندی و امید به زندگی به کل جمعیت کشور می‌تواند میزان بروز سرطان در گروه‌های اجتماعی را افزایش دهد، اضافه کرد: افزایش پیک بروز سرطان تا سن ۸۵ سالگی ادامه پیدا می‌کند.

دکتر قنبری مطلق با اشاره به این که سرطان نسبت به دو دهه‌ی گذشته بیماریِ درمان‌پذیرتری شده است، عنوان کرد: رعایت عواملی مانند «کاهش اضافه وزن» و «افزایش فعالیت بدن» و «ترک سیگار» و «مصرف میوه و سبزیجات» به پیشگیری از سرطان کمک می‌کنند.

وی در ادامه سخنان خود در یک برنامه رادیویی با اشاره به لزوم تشخیص به هنگام سرطان، توضیح داد: ما باید علائم ناگهانی سرطان مانند «سرفه‌های ناگهانی» و «کاهش وزن شدید» و «یبوست» و «بروز خون در ادرار و مدفوع» را بشناسیم.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت افزود: با انجام آزمایشگاه‌های مستمر – حتی برای افرادی که علائم سرطان ندارند – می‌توان نشانه‌های مخفی سرطان را زودهنگام تشخیص داد. سرطان هرچه زودتر تشخیص داده شود، درمان‌پذیرتر می‌شود.