سقوط آزاد بورس در اولین روز هفته

شاخص کل بورس در اولین روز هفته بیش از ۲۷ هزار واحد ریخت و به عدد یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۴۸۵ واحد رسید.

شاخص کل بورس در اولین روز هفته بیش از ۲۷ هزار واحد ریخت و به عدد یک میلیون و ۳۸۳ هزار و ۴۸۵ واحد رسید.

 شاخص کل بورس در اولین روز هفته ۲۷ هزار و ۲۹۲ واحد ریخت و به عدد یک میلیون و  ۳۸۳ هزار و ۴۸۵ واحد رسید و شاخص هم وزن نیز ۳ هزار و ۲۳۶ واحد ریخت و به عدد ۳۸۳ هزار و ۵۲۸ واحد رسید.

نمادهای شاخص ساز فولاد، فارس، شستا، پارسان، کچاد، وغدیر و تاپیکو بیشترین تاثیر را بر افت شاخص گذاشتند و نمادهای شستا، انرژی۳، فولاد، پترول، شبندر، خگستر و برکت از پرتراکنش های امروز بودند.

در فرابورس نیز شاخص کل ۲۵۴.۷۶ واحد افت کرد و به عدد ۱۹ هزار و ۹۸۸ واحد رسید.

نمادهای شاخص ساز آریا، زاگرس، بپاس، کگهر، غصینو، شگویا و فرابورس بیشترین تاثیر را بر افت شاخص گذاشتند.