سرنوشت مبهم یک طرح تحقیق و تفحص/ مجلس برخی از تحقیق و تفحص ها را مسکوت نگاه داشته

جبار کوچکی نژاد گفت که طرح تحقیق و تفحصی درباره دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هیئت رئیسه ارائه کردیم و پیگیری می کنیم ارز ۴۲۰۰ به دست چه کسانی رسیده و چگونه هزینه شده است.

برنا نوشت: جبار کوچکی نژاد گفت که طرح تحقیق و تفحصی درباره دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هیئت رئیسه ارائه کردیم و پیگیری می کنیم ارز ۴۲۰۰ به دست چه کسانی رسیده و چگونه هزینه شده است.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با اظهارات قالیباف مبنی بر انکه «۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه برای هفت قلم کالای اساسی پرداخت شده ولی کالای ارزان قیمت به دست مردم نرسیده است»، گفت: مجلس با مصوبه خود در زمینه کالا اساسی، دولت را موظف کرد تا کالای اساسی مردم را با اعطای کارت اعتباری یارانه به افراد جامعه تحویل دهد و در جدول بودجه هم برای این اقدام ۳۰ هزار میلیارد تومان در ۳-۴ ماه سال ۱۳۹۹ تخصیص داده شد. اما متاسفانه دولت این مصوبه را به اجرا در نیاورد و مجلس هم در نظارت خود کوتاهی کرد و این مصوبه را مورد پیگیری قرار نداد.

او ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از منابع کشور تامین می شود. از آغاز امسال ۸ میلیارد دلار از منابع کشور را برای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده ها و دارو تخصیص دادیم، اکنون دولت هشت میلیارد دلار را تمام کرده و مجددا ۷ میلیارد دلار دیگر اعلام نیاز کرده است که مجلس باید آن را مصوب کند زیرا نمی توانند این مبلغ  را از صندوق توسعه ملی و جای دیگر بردارند.

جبار کوچکی نژاد با اشاره به این موضوع که پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان کالای ارزان قیمتی به دست مردم نرسید، طرح کرد: در واقع فقط یک چهارم واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر سفره مردم آمد و مابقی به دست رانتخواران افتاده است و هیچ آثار مثبتی بر زندگی مردم نداشت. گردش مالی ارز ترجیحی نشان میدهد کالای ارزان قیمتی به دست مردم نرسیده است. در همین راستا یک طرح تحقیق و تفحصی را به هیئت رئیسه ارائه کردیم و پیگیری می کنیم این ارز ۴۲۰۰  به دست چه کسانی رسیده  و چگونه هزینه شده است.متاسفانه مجلس این تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار نمی دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه  با بیان این جمله که مجلس اراده ای بر دستور کار قرار دادن تحقیق و تفحص ها اساسی ندارد اظهار کرد: مجلس برخی از تحقیق و تفحص ها را مسکوت نگاه داشته است و به نظر میرسد اراده ای برای بررسی انها ندارد.

او درادامه در خصوص اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی بر انکه استقراض از بانک مرکزی توسط دولت سیزدهم صورت گرفته است، گفت: استقراض از بانک مرکزی بدترین و خطرناک ترین راهکار برای تامین کسری بودجه دولت است که معمولا دولتها به آن روی می آورند.دولت تدبیر و امید درزمان ریاست آقای همتی دربانک مرکزی چندین بار استقراض از بانک مرکزی را انجام داد.دولت سیزدهم  تعهد داد که بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون کسری به مجلس ارائه دهد، که اگر این کار از سوی دولت انجام گیرد کار بسیار پسندیده ای است.

جبار کوچکی نژاد در پایان افزود: تا پایان امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و دولت برای تامین کسری بودجه نیاز به مصوبه مجلس دارد. پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه انتشار اوراق است. البته دولت هم بنا دارد ۱۵۰-۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند  تا این کسری بودجه را تا حدی پایین آورد.