سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد: بازنگری در سیاست نامگذاری معابر پایتخت

سخنگوی شورای شهر تهران گفت:‌در جلسه کمیسیون نامگذاری صحبت و مقرر شد سیاست گذاری نامگذاری که هم اکنون یک آیین نامه هم دارد، مجددا بازنگری شود و بررسی کنیم و اگر نیاز است چیزی کم یا اضافه شود در این بازنگری لحاظ شود.

ایلنا نوشت: سخنگوی شورای شهر تهران گفت:‌در جلسه کمیسیون نامگذاری صحبت و مقرر شد سیاست گذاری نامگذاری که هم اکنون یک آیین نامه هم دارد، مجددا بازنگری شود و بررسی کنیم و اگر نیاز است چیزی کم یا اضافه شود در این بازنگری لحاظ شود.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران درباره برگزاری جلسه کمیسیون نامگذاری گفت: اولین جلسه کمیته نامگذاری شورای شهر ششم برگزار شد. در این جلسه نزدیک به ۳۵ عنوان برای معابر، کوچه‌ها و میادین بررسی شدند و به جز حدود ۱۰ مورد از اسامی تایید شد و این موارد نیز مجددا بررسی خواهد شد.

او درباره سیاست‌های شورای ششم در نامگذاری معابر شهر تهران اظهار کرد: برخی از انتخابات از داخل محله یا منطقه بود و برای ما حس و حال اهالی محل نسبت به تغییر نام مهم است. همچنین اینکه از تکرارهای الکی و فراوانی اسامی جلوگیری شود مهم بود.

نادعلی گفت: برای مثال از یک مورد اسم ۴۴ بار تکرار شده بود در حالی که مفاخر و شهدایی را داریم که اسمی در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر ندارند. درباره همه این موارد در جلسه کمیسیون نامگذاری صحبت و مقرر شد سیاست گذاری نامگذاری که هم اکنون یک آیین نامه هم دارد، مجددا بازنگری شود و بررسی کنیم و اگر نیاز است چیزی کم یا اضافه شود در این بازنگری لحاظ شود.

او با بیان اینکه مبنای تصمیم گیری پیشنهاداتی بوده است که از مناطق آمده اظهار کرد: گاهی اوقات تکرار برخی از اسامی باعث شده است که اسم را عوض کنیم. برای مثال کوچه‌ای به نام گاز داشتیم که آن را تبدیل به اسم بامسمی‌تری کردیم.

نادعلی درباره نامگذاری کوچه‌های شهر تهران به نام شهدا و اختصاص تنها یک کوچه به نام شهدای زن گفت: وقتی در سیاست گذاری‌ها به سمتی گرایش داشته باشیم کم کم این سیاست به تعادل می‌رسد. الان در بهشت زهرای تهران چند صد شهیده زن داریم که حتما می‌توانند در معابر تهران نامگذاری شوند. ما به دنبال قانع کردن ذهن خانم‌ها نیستیم چرا که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و مردها نیز از دامن زن به منصه ظهور و امکان رسیده‌اند و حتما در تصمیم گیری‌ها لحاظ می‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران اظهار کرد: نامگذاری یکی از معابر در اطراف ورزشگاه آزادی به نام پهلوان حسن یزدانی که نام ایرانی را زنده کرد در این جلسه بررسی شد. کار سختی است. از یک طرف دچار ماجرای مرده پرستی هستیم و کسانی که زندگی آن‌ها به پایان می‌رسند را مورد توجه قرار می‌دهیم از طرفی هم افرادی که زنده هستند و مدل نگاه فرهنگی ما در شرق اینگونه است که دقت داریم آدمهایی که زیست ساده مثبت دارند را به عنوان الگو معرفی می‌کنیم و این مساله مقداری برای افراد زنده سخت است.

او ادامه داد: تصویر آن‌ها در یک دوره زمانی تخریب می‌شود و حتی ممکن است مقصر نباشند و به همین خاطر است که انتخاب درباره آدم‌های زنده با احتیاط انجام می‌شود. اما می‌توانیم آدم‌های زنده خوب قابل الگو شدن را در میان ورزشکارها، هنرمندها، دانشمندان و مواردی از این دست شناسایی کنیم و برای نامگذاری آن‌ها تصمیم گیری کنیم.

نادعلی همچنین از بررسی نامگذاری دو مکان به نام‌های شهید علی لندی و سرلشکر حجازی خبر داد و گفت: در جلسه گذشته با نامگذاری مکانی به نام شهید علی لندی نیز موافقت شد و در کمیسیون نامگذاری بررسی شد و باید در صحن شورای شهر به رای گذاشته شود. همچنین مقرر شد یکی از معابر به نام سرلشکر شهید محمد حجازی، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه نامگذاری شود که این موارد در صورت موافقت اعضای شورای شهر به اجرا خواهد رسید.