رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد

جزئیات نقشه راه رشد غیر تورمی دولت از طریق مهار پایدار تورم و رونق تولید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شد.

جزئیات نقشه راه رشد غیر تورمی دولت از طریق مهار پایدار تورم و رونق تولید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شد.

 نقشه راه رشد غیرتورمی دولت سیزدهم در سه سرفصل ضرورت ارائه برنامه رشد غیرتورمی، راهکارهای مهار پایدار تورم و راهکارهای رشد آفرینی و رونق تولید منتشر شده است؛ رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران در نموداری به شکل زیر در این نقشه راه آورده شده است:

رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد

تجربه سایر کشورها در رشد اقتصاد غیرتورمی از جمله ترکیه و چین نیز در نمودارهای دیگر آورده شده است:

رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد

رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد

در ادامه این گزارش به کاهش چشمگیر پتانسیل رشد اقتصادی در سال های اخیر در کشور اشاره شده است به طوری که در سال ۱۳۹۸ پتانسیل رشد اقتصادی در کشور منفی شده است:

رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد

در ادامه این گزارش به دو ضرورت ارائه برنامه اقتصاد کلان اشاره شده است که عبارتند از هماهنگی و مطالبه اجتماعی نخبگان؛ هماهنگی به معنای لزوم سازگاری و انسجام طرح های اقتصادی و لحاظ پیامد سطح کلان است و منظور از مطالبه اجتماعی نخبگان نیز لزوم ترسیم چشم انداز اقتصادی برای فعالان اقتصادی است.

چهارچوب برنامه در دو محور مهار پایدار تورم و رشد آفرینی و رونق تولید قرار دارد.

راهکارهای مهار پایدار تورم در ادامه اورده شده است:

رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد

رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد

رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد

انضباط بخشی به خلق پول بانکی

بسته سیاست پولی و نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی و مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی مشتمل بر محدودسازی رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها به ۲ درصد، نظارت بر کیفیت تسهیلات بانکی‌، ثبات‌بخشی به نرخ در بازار بین‌بانکی، تفکیکی واقعی سپرده‌های جاری از مدت‌دار تدوین‌ شده است.

کاهش کسری بودجه

راهکارهای کوتاه مدت رفع ناترازی بودجه که از طریق تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه ۱۴۰۰ انجام می‌شود.

۱-واگذاری اموال و دارایی‌های دولت: رفع موانع حقوقی و تمهید زیرساخت‌ها

۲-تسهیل فروش اوراق بدهی با در نظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه: ایجاد صندوق‌های بازار پول، افزایش نقدشوندگی، کاهش سررسید

۳-اعضای مشوق جهت تسریع در تسویه بدهی‌های مالیاتی و مالیات‌های قطعی نشده

رونمایی از نقشه کوتاه‌مدت دولت سیزدهم/ پای تهاتر نفت به برنامه مهار تورم باز شد