روزنامه رسالت: روسیه زمان پوتین روسیه تزاری و شوروی نیست/ ندیدید پوتین به رهبرانقلاب قرآن هدیه داد؟

روسیه یک کشور قدرتمند از اقطاب قدرت در جهان امروز است .

رسالت نوشت: روسیه یک کشور قدرتمند از اقطاب قدرت در جهان امروز است .ایران نیز یک کشور نیرومند در منطقه است ظرفیت‌هایی این دو قدرت دارند که می‌توانند در عرصه روابط بین الملل هم‌افزایی داشته باشند.

برخی سیاستمداران ما متأسفانه روسیه را به «روسیه تزارها» و «روسیه شوروی» می‌شناسند و حاضر نیستند یک تکانی به حافظه تاریخی خود بدهند و تحولات روسیه را پس از فروپاشی شوروی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند، به‌ویژه روسیه‌ای که با پوتین وارد هزاره سوم شد.
پوتین که به تهران آمد نه در دست «مانیفست کمونیست» داشت و نه در سر ایده‌های پوسیده دموکراسی لیبرال، او با هدیه یک جلد کلام الله مجید به محضر رهبر انقلاب شرفیاب شد. دولت وقت فلسفه این هدیه را درک نکرد و پوتین با بی‌مهری روحانی تهران را ترک کرد. جامعه روشنفکری ما که هنوز دل در گرو غرب دارد چه آنها که به نیمه چپ یا نیمه راست غرب به لحاظ فکری پناهنده هستند. از ظهور شخصیت علمی فردی به نام الکساندر دوگین فیلسوف و جامعه‌شناس روسی به عنوان پدر روشنفکری جدید روسیه بی‌خبر است. از مبانی فکری او در پدیداری تئوری «اوراسیایی» اطلاعی ندارد.
تئوری‌ای که به لحاظ راهبردی روسیه را در یک مسیر جدید قرار می‌دهد و و فاصله آنها را با استبداد و استکبار جهانی تا حد رودر رویی و مقابله با آمریکا و غرب به خوبی ترسیم می کند.