روزنامه دولت: دولت اطلاعات درستی از سطح مزرعه و بازار سیب زمینی و برنج ندارد

درخصوص افزایش قیمت برنج و سیب‌زمینی در بازار مهدی سروی، کارشناس مسائل کشاورزی می‌گوید دولت اطلاعات درستی از سطح مزرعه و بازار ندارد به همین دلیل دلالان با خرید محصول کشاورزان سر مزرعه و دپو کردن آنها قیمت این محصولات را بالا می‌برند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند.

روزنامه ایران در گزارشی که به قیمت برنج و سیب زمینی اختصاص دارد نوشت:درخصوص افزایش قیمت برنج و سیب‌زمینی در بازار مهدی سروی، کارشناس مسائل کشاورزی می‌گوید دولت اطلاعات درستی از سطح مزرعه و بازار ندارد به همین دلیل دلالان با خرید محصول کشاورزان سر مزرعه و دپو کردن آنها قیمت این محصولات را بالا می‌برند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند.

این کارشناس مسائل کشاورزی یادآور شد: دولت در این شرایط دو راه پیش روی خود می‌بیند؛ یا اینکه صادرات محصولاتی مثل سیب‌زمینی را ممنوع کند یا اینکه با واردات بازار داخلی را کنترل کند.
سروی خاطرنشان کرد: سؤال اساسی این است که اگر قرار باشد وزارت جهاد کشاورزی مانند وزارت بازرگانی سابق عمل کند و به واردات محصولات روی آورد، پس قانون تمرکز و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی چه دردی را از کشاورزان دوا کرده است.
وی با بیان اینکه باید سامانه‌های اطلاعاتی تولید نظیر هویت و اطلاعات مربوط به کشاورزان و اراضی کشاورزی مشخص و شفاف شود، اظهار کرد: اگر سامانه جامع انبارها و سردخانه‌ها تکمیل شود می‌تواند برای سیاستگذاری درست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار مثمرثمر و مفید واقع شود تا دیگر شاهد این گرانی‌ها و به هم خوردن تنظیم بازار محصولات کشاورزی در بازار نباشیم.