روزنامه جوان: شما نمایندگان باعث تشنج در جامعه و استرس معلمان شده اید

یکی از مباحثی که باعث دلخوری و استرس در جامعه فرهنگی شده است مربوط به رفتار نمایندگان است

روزنامه جوان نوشت:یکی از مباحثی که باعث دلخوری و استرس در جامعه فرهنگی شده است مربوط به رفتار نمایندگان است؛ برخی از این افراد با مصاحبه‌های غلط، دست‌به‌قلم شدن و نیز توئیت زدن به‌جای آنکه جو را آرام کنند، خود باعث ایجاد تشنج می‌شوند!

به‌عنوان نمونه از زمانی که آقای منادی به‌عنوان رئیس کمیسیون آموزش انتخاب‌شده است، به‌صورت سریالی حرف‌های متناقض می‌زند. برخی از همکاران ایشان همین رویه را پیش می‌برند. برخی از نمایندگان باعث تحریک فرهنگیان شده و ذهن آن‌ها را خراب می‌کنند.
وقتی مطالبات از بستر قانونی خود خارج شود، حتماً افرادی با قصد قبلی پیداشده و سعی در منحرف کردن مطالبات صنفی می‌کنند و به آن رنگ سیاسی می‌زنند. من در قم بارها اعلام کردم که نباید اجازه بدهیم افراد معلوم‌الحال مطالبات فرهنگیان را منحرف کنند، اما برخی افراد، تشکل‌های سیاسی و شوراهای ناهماهنگ با معلمان با توجه به سابقه ضد امنیتی وارد این تجمعات شدند و برای همین در چند تجمع آخر که طرح آن از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگی ارائه شد، ما صف خودمان را از آن‌ها جدا کردیم. آن‌ها در تجمعات خیابانی عقده‌گشایی سیاسی می‌کنند.