روایت امیرعبداللهیان از ابتکار ایران در مذاکرات وین

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی روند مذاکرات وین را مثبت ارزیابی کرد و حصول نتیجه را منوط به نیت و اراده طرف های غربی دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی روند مذاکرات وین را مثبت ارزیابی کرد و حصول نتیجه را منوط به نیت و اراده طرف های غربی دانست.

 حسین امیرعبداللهیان نوشت:

مذاکرات وین در مسیر طبیعی و خوب جریان دارد. ابتکارات طرف ایرانی این فضا را رقم زده است. اکنون این طرف غربی است که باید نشان دهد آیا حسن نیت و اراده جدی برای توافق خوب دارد.