رنگ کرونایی برخی مناطق قم به زرد و نارنجی تغییر کرد/ آمار پایین واکسیناسیون کرونا در قم به نسبت کشور

در حالی که رنگ کرونایی برخی مناطق شهری و روستایی استان قم از رنگ آبی به رنگ زرد و حتی نارنجی تغییر یافته، آمارهای واکسیناسیون دُز اول و دوم کرونا در قم نشان می دهد که تمایل مردم قم برای تزریق واکسن از میانگین کشوری پایین تر است.

در حالی که رنگ کرونایی برخی مناطق شهری و روستایی استان قم از رنگ آبی به رنگ زرد و حتی نارنجی تغییر یافته، آمارهای واکسیناسیون دُز اول و دوم کرونا در قم نشان می دهد که تمایل مردم قم برای تزریق واکسن از میانگین کشوری پایین تر است.

به گزارش خبرآنلاین، دکتر محبی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم، از تبدیل شدن برخی نقاط شهر قم به رنگ زرد و نارنجی کرونایی خبر داد و گفت: این وضعیت در روستاها و بخش ها هم هست و از این رو باید مراقب بود که در آخر هفته افراد به کرونا مبتلا نشوند.

همچنین آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در استان قم نشان می دهد که ۷۳درصد مردم قم دوز اول واکسن کرونا و حدود ۶۱درصد هم دوز دوم را زده اند و بنابراین از میانگین کشوری ۱۵درصد در دوز اول و ۱۸درصد در دوز دوم عقب بودن را نشان میدهد.