رئیس پلیس تهران بزرگ: طرح ممنوعیت تردد شبانه در افزایش ترافیک تاثیرگذار است

رییس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه طرح ممنوعیت تردد شبانه در ترافیک در برخی از ساعات شب بی‌تاثیر نیست، گفت: در شورای عالی ترافیک استان خواستار لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه شده‌ایم.

ایلنا نوشت: رییس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه طرح ممنوعیت تردد شبانه در ترافیک در برخی از ساعات شب بی‌تاثیر نیست، گفت: در شورای عالی ترافیک استان خواستار لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه شده‌ایم.

سردار حسین رحیمی، رییس پلیس تهران بزرگ درباره ترافیک روزهای اخیر در شهر تهران گفت: در جلسه شورای ترافیک استان که با حضور مسئولان شهرداری تشکیل شد، موضوع ترافیک شهر تهران را مطرح کردیم و همین مصوبه اخیر که منجر به افزایش ساعت طرح ترافیک شد، در همین جلسه تصویب و نهایی شد.

وی ادامه داد: در گام دوم نیز این مصوبه افزایش ساعت طرح ترافیک یک گام دوم نیز دارد و بر اساس آن هم ساعت طرح ترافیک افزایش پیدا خواهد کرد و هم سایر اقدامات انجام خواهد شد تا بتوانیم ترافیک در سطح معابر شهر تهران کاهش دهیم.

رییس پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: موضوع اولیه ما که در جلسه شورای عالی ترافیک مطرح کردیم بحث کاهش ترافیک بود و مردم از این بابت نگران هستند که مجبور شوند، ساعات بیشتری را در ترافیک بمانند ما در این زمینه پیشنهادات خودمان را به شورای عالی ترافیک مطرح کردیم و همان طور که بیشتر نیز عرض کردیم، این پیشنهادات مصوب شده و از جلمه افزایش ساعات طرح ترافیک است.

سردار رحیمی در ادامه گفت: افزایش ساعات طرح ترافیک از روز گذشته در سطح شهر تهران اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که از سوی پلیس مطرح شد، لغو منع تردد شبانه است که ما از شورای عالی ترافیک درخواست کردیم تا این موضوع را با ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کنند، برآورد ما این است که این طرح آثار آن چنانی ندارد، بنابراین ما درخواست کردیم تا این طرح لغو شود و امیدواریم ستاد ملی مقابله با کرونا این موضوع را نیز تصویب کند.

رییس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه طرح ممنوعیت تردد شبانه در افزایش ترافیک در برخی از ساعات شب تاثیرگذار است، گفت: برآورد ما این است که با لغو طرح ممنوعیت تردد شبانه امیدواریم فرصت بیشتری به مردم داده شود تا شب‌ها ترافیک کمتری را در برخی از ساعات شاهد باشیم.