رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: مردم بدانید که نمایندگان مجلس و گروههای سیاسی در عزل و نصب ها دخالت می کنند

حبیب‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بیانیه‌ای که بین اقشار پخش شده نوشته که بنده طی 2 سال گذشته در عوض اجرای برنامه‌های شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت در چهارچوب‌های قانونی و انجام تصمیمات هیأت علمی دانشگاه، به جریانهای سیاسی اردبیل پاسخگو بودم و مجبوراً به خواسته‌های نمایندگان رضایت داده و تعامل نمودم.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: حبیب‌زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بیانیه‌ای که بین اقشار پخش شده نوشته که بنده طی ۲ سال گذشته در عوض اجرای برنامه‌های شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت در چهارچوب‌های قانونی و انجام تصمیمات هیأت علمی دانشگاه، به جریانهای سیاسی اردبیل پاسخگو بودم و مجبوراً به خواسته‌های نمایندگان رضایت داده و تعامل نمودم.

در دولت فعلی نیز این عزیزان عملاً در انتخاب مدیران شبکه‌های بهداشت و رئیس بیمارستانها و… استان به جای توجه به توانمندی، تخصص، تعهد، مقبولیت، محبوبیت افراد جهت مشروعیت سازمان و رضایت عمومی دخالت‌شان در عزل و نصب‌ها صرفاً با معیار این از من است و آن از من نیست تعیین تکلیف می‌کنند.