دنده معکوس قیمت‌ها در بازار سهام

بررسی ها حاکی از آن است که شاخص کل بورس در هفته گذشته افت نزدیک به ۹۱ هزار واحدی را تجربه کرده است.

بررسی ها حاکی از آن است که شاخص کل بورس در هفته گذشته افت نزدیک به ۹۱ هزار واحدی را تجربه کرده است.

 روند شاخص کل بورس از روزهای ابتدایی هفته گذشته به شدت کاهشی شد و این هفته کار خود را از کانال یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحدی آغاز کرد و در پایان هفته کار خود را در کانال یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی به پایان رساند که اُفت ۹۱ هزار واحدی داشته است.

طبق بررسی های صورت گرفته در نخستین روز هفته گذشته شاخص بورس و اوراق بهادار کار خود را با روند نزولی آغاز کرد و با ریزش بیش از با ریزش بیش از ۲۲ هزار و ۲۸۰ واحدی به پله یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحدی بازگشت و فرابورس با اُفت بیش از ۳۵۱ واحدی در پله ۲۰ هزار و ۹۸۰ واحدی قرارگرفت و در دومین روز کاری هفته مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ روند نزولی خود را ادامه داد و با اُفت بیش از ۱۰ هزار و ۴۲۰ واحدی به پله یک میلیون و ۴۵۵ هزار واحدی بازگشت و فرابورس با اُفت بیش از ۱۹۷ واحدی در پله ۲۰ هزار و ۷۸۲ واحدی قرارگرفت.

در سومین روز هفته گذشته روند شاخص کل بورس تغییر کرد  و شاخص بورس با رشد هزار و ۸۶۹ واحدی به یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۴۸۰ واحد رسید و اما پس از آن روز روند شاخص کل بورس دوباره ریزشی شد و شاخص در معاملات ۲۰ مهر ۱۴۰۰ با ریزش بیش از ۳۸ هزار و ۷۷۲ واحدی به پله یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحدی قرار گرفت و فرابورس با اُفت بیش از ۳۵۰ واحدی در پله ۲۰ هزار و ۴۸۴ واحدی ایستاد.

در آخرین روز کاری هفته شاخص همچنان منفی ماند و با ریزش بیش از ۲۱ هزار و ۲۳۶ واحدی به پله یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحدی بازگشت و با اُفت بیش از ۴۱۶ واحدی در پله ۲۰ هزار و ۶۷ واحدی قرارگرفت. به طور کلی می توان گفت در هفته ای که گذشت شاخص کل بورس تنها یک روز مثبت را تجربه کرده است.