درخواست آتش نشانی از شهردار تهران برای جذب نیرو

مدیریت منابع انسانی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه جذب نیرویی که در حال حاضر اتفاق می افتد هیچ کمکی به افزایش تعداد نیروهای سازمان آتش‌نشانی تهران نمی کند، گفت: قطعا نیاز داریم که شهردار تهران مجوز جذب نیرو برای خدمت در سایر بخش های سازمان را به ما بدهند؛ چرا که سازمان آتش نشانی نیازمند خدمت افراد در بخش های پشتیبان نیز هست.

مدیریت منابع انسانی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه جذب نیرویی که در حال حاضر اتفاق می افتد هیچ کمکی به افزایش تعداد نیروهای سازمان آتش‌نشانی تهران نمی کند، گفت: قطعا نیاز داریم که شهردار تهران مجوز جذب نیرو برای خدمت در سایر بخش های سازمان را به ما بدهند؛ چرا که سازمان آتش نشانی نیازمند خدمت افراد در بخش های پشتیبان نیز هست.

حسین پرندوش در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جذب نیروی جدید و برگزاری آزمون استخدامی آتش نشانی تهران که طی روزهای گذشته برگزار شد، درباره کمبود نیرو و منابع انسانی سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد: در حال حاضر آزمون استخدامی آتش نشانی تهران در حال برگزاری است و به دنبال جذب نیروی جدید در آتش نشانی تهران هستیم؛ اما این جذب نیرو تعدیل کننده خروج نیروها از سازمان آتش نشانی تهران است.

وی ادامه داد: این جذب نیرویی که در حال حاضر اتفاق می افتد هیچ کمکی به افزایش تعداد نیروهای سازمان آتش‌نشانی تهران نمی کند. سازمان آتش نشانی تهران با نزدیک به۵۳۰۰ نیرو در حال خدمت رسانی به شهروندان است و صد نفر آقایانی که در آزمون استخدامی جدید پذیرفته می شوند در واقع جایگزین افرادی هستند که در حال خروج از سازمان هستند. سازمان آتش نشانی سازمانی بسیار پویا است که همواره هم جذب نیرو دارد و هم خروج از خدمت که به دلایل مختلفی از جمله بازنشستگی اتفاق می افتد.

مدیریت منابع انسانی و سازمان آتش نشانی تهران اظهار کرد: بر اساس شرایط خاص سازمان آتش نشانی و برنامه پنجم توسعه شهرداری تهران که تعداد ایستگاه‌های آتش نشانی را ۱۴۵ ایستگاه با پنج ایستگاه پشتیبان در نظر گرفته است. در حال حاضر با ۱۳۲ ایستگاه در حال خدمت رسانی به شهر تهران هستیم که بر همین اساس تعداد نیروهایی که داریم هم در این ایستگاه ها تقسیم شده‌اند و خیلی از ایستگاه ها کمبود نیرو دارند. این کمبود نیرو را فقط در بخش نیروهای فعال در معاونت عملیات نداریم و با توجه به بازنشسته شدن و عدم جذب نیرو، در معاونت های دیگر نیز دچار کمبود نیروی انسانی هستیم.

پرندوش گفت: مشخصا برای جذب نیروی متخصص جهت انجام امور پشتیبان نیز نیاز به جذب نیرو داریم، قطعا نیاز داریم که شهردار تهران مجوز جذب نیرو برای خدمت در سایر بخش های سازمان را به ما بدهند؛ چرا که قطعا سازمان آتش نشانی بدون خدمت افراد در بخش های پشتیبان امکان ادامه خدمت رسانی به مردم شهر تهران را نخواهد داشت. نوک پیکان سازمان آتش نشانی معاونت عملیات و آتش نشانانی هستند که در عملیات فعالیت می‌کنند؛ اما بخشی از نیروها نیز به عنوان پشتیبان حضور دارند و پشت صحنه خدمت می کنند که دیده نمی‌شوند.

وی با اشاره به کمبود نیروی سازمان آتش نشانی از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا، گفت:‌سازمان آتش نشانی تهران به عنوان یک سازمان خدمت رسان در بخش معاونت عملیات دورکاری نداشت و همکاران ما مجبور بودند که خدمت رو در رو با مردم داشته باشند، همین باعث شد که تعداد زیادی از همکاران دچار بیماری کرونا شوند و تعداد زیادی از ایستگاه های ما با کسر نیرو مواجه شوند و مجبور بودیم همکاران را به صورت چرخشی در ایستگاه های مختلفی داشته باشیم تا کمبود نیروی به وجود آمده را برطرف کنیم. لذا دوره پاندمی کرونا در شهر تهران برای سازمان آتش نشانی تهران دوره سختی بود.