دادگاه برای اولین بار حسین شریعتمداری را محکوم کرد،کیهان برآشفته شد

صبح روز دوشنبه ۶ دیماه ۱۴۰۰ مدیر مسئول روزنامه کیهان با شکایت شارمین میمندی‌نژاد مدیر جمعیت موسوم به امام علی‌(ع) به دادگاه رفت و با ارائه ده‌ها سند مکتوب که برگرفته از سایت و مکتوبات خود جمعیت بود به دفاع از خود پرداخت.

کیهان نوشت:صبح روز دوشنبه ۶ دیماه ۱۴۰۰ مدیر مسئول روزنامه کیهان با شکایت شارمین میمندی‌نژاد مدیر جمعیت موسوم به امام علی‌(ع) به دادگاه رفت و با ارائه ده‌ها سند مکتوب که برگرفته از سایت و مکتوبات خود جمعیت بود به دفاع از خود پرداخت. ولی دیروز در کمال ناباوری اعلام شد که دادگاه حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان را به جرم توهین به جمعیت یادشده و شخص شارمین میمندی‌نژاد مدیر جمعیت مورد اشاره، محکوم کرده است.

در این خصوص نظر خوانندگان محترم را به چند نکته جلب می‌کنیم و قضاوت را بر عهده آنان می‌گذاریم. با این توضیح ضروری که قضیه، نه پیچیده است که برای درک آن به تخصص ویژه‌ای نیاز باشد و نه پوشیده است که برای کشف حقیقت ماجرا محتاج دسترسی به اسناد محرمانه و سرّی باشد و دادگاه نیز علنی بوده است بنابراین اشاره به مفاد آن به لحاظ قانونی کاملاً مجاز است. بخوانید!

جمعیت موسوم به امام علی‌(ع) که تحت این نام مقدس به ترویج فساد، فریب جوانان، اهانت به اسلام، نظام و شخصیت‌های برجسته و شهدای بزرگوار انقلاب مشغول بود توقیف و تعطیل شده و شارمین میمندی‌نژاد، مدیر جمعیت نیز بازداشت گردیده و در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است.توقیف جمعیت و بازداشت مدیر آن به خاطر ارتکاب همان جرائمی بوده است که شریعتمداری در دادگاه ارائه کرده بود. بنابراین اکنون یک سؤال ساده در میان است و آن اینکه اگر آنچه کیهان درباره جمعیت یادشده نوشته بود و اسناد آن در دادگاه ارائه شد واقعیت نداشته است، چرا این جمعیت را توقیف و مدیر آن را بازداشت کردید؟! و اگر آن اسناد واقعیت داشته – که داشته است- چرا مدیر مسئول کیهان را به خاطر ارائه همان اسناد در روزنامه کیهان محکوم کرده‌اید؟! آیا این دوگانگی مصداق یک بام و دو هوا نیست؟!

آیا کیهان به علت آنکه زودتر از دستگاه قضایی کشور متوجه فساد و فریبکاری این جمعیت شده و نسبت به آن هشدار داده است، باید مجرم شناخته شود؟! اگر چنین نیست پس علت محکومیت مدیر مسئول کیهان چیست؟! آیا دادگاه حکم دادگاه دیگر را قبول ندارد؟!

کیهان باید به خاطر هشدار به موقع درباره فساد این جمعیت – یعنی وظیفه‌ای که برعهده دستگاه قضایی بوده و از آن غفلت کرده بود- مورد تشویق قرار می‌گرفت نه آنکه مدیر مسئول کیهان به دادگاه فراخوانده و حتی برخلاف اسناد صریح و غیرقابل تردید و نیز علی‌رغم اجماع هیئت منصفه مبنی بر برائت وی، محکوم هم بشود!

کیهان از نیمه دوم دهه ۸۰ با توجه به سابقه ننگین پدر شارمین در همکاری با دستگاه پهلوی و توهین به مقدسات نسبت به فعالیت این جمعیت حساس شده و بعد از پی‌بردن به ماهیت پلشت آن درباره فعالیت این تشکیلات هشدار داد که متاسفانه در میان مسئولان و مراکز ذیربط گوش شنوایی برای این هشدار مستند نبود.

برخی از موارد به ‌اندازه‌ای زشت و خباثت‌آمیز است که از قرائت آنها شرم دارم ولی صرفاً برای اطلاع ریاست محترم دادگاه و اعضای گرامی هیئت منصفه در اختیار آنان
قرار می‌دهم.