خشونت روانی علیه مردها؛ معضلی که دیده نمی‌شود

یک دکترای روانشناس تربیتی گفت: عدم توجه به مردان در زندگی مشترک باعث می‌شود که آنان مورد خشونت روانی پنهان قرار گیرند و این امر یک معضل بزرگ است چراکه آن گونه که به خشونت علیه زنان توجه می‌کنیم به خشونت علیه مردان بی توجهیم.

ایسنا نوشت: یک دکترای روانشناس تربیتی گفت: عدم توجه به مردان در زندگی مشترک باعث می‌شود که آنان مورد خشونت روانی پنهان قرار گیرند و این امر یک معضل بزرگ است چراکه آن گونه که به خشونت علیه زنان توجه می‌کنیم به خشونت علیه مردان بی توجهیم.

دکتر عفت آی در رابطه با این موضوع که آیا مردان نیز مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند، افزود: این مورد نیز در جامعه بسیار زیاد است؛ به خصوص اکنون که فشار اقتصادی و اجتماعی بر روی مردان بسیار زیاد است.

وی افزود: برخی از بانوان نیز به دلیل درک پایین‌ به همسرشان می‌گویند که تو مرد هستی؛ بنابراین این کار را باید انجام دهی و بدن توجه به روان همسر خود این امر را بیان می‌کنند؛ این گون مرد مورد خشونت روانی قرار می‌گیرد.

این دکترای روانشناس تربیتی ادامه داد: این یک خشونت روانی بسیار پنهان است و به همین علت است که در جامعه مردان افسرده بسیاری داریم، اما هیچ فردی به افسردگی این افراد نپرداخته و در  بسیاری از مواقع مرد آن طور که باید مورد توجه همسر خود قرار نگرفته‌اند.

آی ادامه داد: گاهی زن آنقدر که نگران غذا خوردن فرزند خود است، نگران خوردن یا نخوردن‌ همسر خود نیست؛ این‌ها خشونت‌های روانی هستند و ما هیچ وقت آن‌ها را نشان ندادیم و زنان همیشه فکر می‌کنند که فقط خود آن‌ها مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: به نظر من زن‌ها، مردان را مورد خشونت قرار می‌دهند، اما این خشونت خشونت پنهان است و با بی توجهی به آنها و تحت فشار قرار دادنشان و با مقایسه کردن همسر خود و با انتظارات‌ بالای خود، مرد را مورد فشار روانی قرار می‌دهند.

این دکترای روانشناس تربیتی بیان کرد: مورد دیگری که بسیار مشاهده کرده‌ایم این است که زن و مرد، هر دو کار مند هستند اما بانو می‌گوید دوست ندارم حقوقم خرج خریدهای خانه شود؛ بلکه می‌خواهم با حقوقم خانه و ماشین خریداری کنم و از طرفی مرد خانه نیز می‌گوید منچندین سال حقوقم خرج مصارف خانه شده است، اما اکنون که در حال طلاق گرفتن هستیم من هیچ ندارم.

آی ادامه داد: گاهی بانوان با سرکار رفتن خود یک فشار را به خانواده وارد می‌کنند و گاهی بقا این کار به امورات خانه خود نمی‌رسند و این امر فشار مضاعفی بر دوش آقایان است؛ این بسیار بی انصافی است که ما سهم خود را در زندگی ادا نکنیم؛ توجه کنیم ما به بهانه فعالیت اجتماعی، همسر و فرزندان‌ خود را مورد خشونت روانی قرار می‌دهیم و در آخر می‌گوییم که این پول تماما برای من است.

آی ادامه داد: گاهی این تصور غلط هم در زنان وجود دارد که خوب همسرم مرد است و باید بسیار کار کند که ما روانشناسان این اعتقاد را نداریم و می‌گوییم در زندگی همه موارد باید در کنار هم و در جایگاه خود پیش رود؛ فراموش نکنیم گاهی مردان به دلیل خاصیت مردانگی خود دوست ندارد اذعان کنند که به اصلاح کم آورده‌اند، اما نباید این امر را فراموش کنیم که آنان نیز گاهی سلامت روانشان مورد تهدید قرار می‌گیرد.