خبر وزیر کشور از برنامه‌های مهم درباره آلودگی هوا

 وزیر کشور با اشاره به اینکه نیازمند نگاهی جامع به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور هستیم، گفت: مساله آلودگی هوا از دو منبع متحرک و ثابت سرچشمه می‌گیرد که باید برای این دو منبع راهکاری دقیق و عملیاتی داشته باشیم.

فارس نوشت: وزیر کشور با اشاره به اینکه نیازمند نگاهی جامع به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور هستیم، گفت: مساله آلودگی هوا از دو منبع متحرک و ثابت سرچشمه می‌گیرد که باید برای این دو منبع راهکاری دقیق و عملیاتی داشته باشیم.

احمد وحیدی تاکید کرد: موضوع آلودگی هوا از مهم ترین چالش های کلان شهرهای کشور است و باید با استفاده از روشهای علمی و فناورانه به سمت مدیریت این مساله در کشور برویم.

وزیر کشور در نشست کمیته برنامه عملیاتی مقابله با آلودگی هوای کلانشهرهای کشور که با حضور سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، منصوری استاندار تهران، زاکانی شهردار تهران و نمایندگان سایر دستگاهها در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: امروزه یکی از مهمترین مشکلات کلانشهرهای کشور، موضوع آلودگی هواست که بایستی در این خصوص از تمام ظرفیت های ممکن برای کاهش آلودگی و داشتن هوای پاک استفاده کنیم.

وی افزود: در نشست امروز مصوبات و احکام مهمی در خصوص کاهش آلودگی هوا به تصویب رسید که تلاش داریم، این برنامه ها تا پایان سال ۱۴۰۰ طراحی و بخش هایی از آن اجرایی شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه نیازمند نگاهی جامع به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور هستیم، گفت: مساله آلودگی هوا از دو منبع متحرک و ثابت سرچشمه می‌گیرد که باید برای این دو منبع راهکاری دقیق و عملیاتی داشته باشیم.

وی در این خصوص گفت: در مساله آلودگی هوا بیشتر توجهات به منابع متحرک است که طبق سیاهه انتشار آلودگی هوا، سهم ۶۰ درصدی از عوامل آلودگی کلانشهرها از محل این منابع است که در این خصوص ضرورت دارد با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تولید وسایل نقلیه برقی در دستور کار قرار گیرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: نیازمند تقویت مرکز تحقیقاتی در حوزه کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها هستیم که این مرکز بتواند راهکارهای علمی و اصولی برای کاهش آن را ارائه دهد.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از اقدامات این مرکز باید تعیین دقیق سهم آلاینده ها باشد و اینکه با یک برنامه همه‌جانبه به دنبال کنترل و رفع این پدیده در کلانشهرهای کشور باشیم.

موضوع استفاده از فیلتر دوده در خروجی صنایع و نیروگاهها و ناوگان دیزل حمل و نقل عمومی از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر کشور در نشست امروز بود که در این خصوص تاکید کرد: با توجه به هزینه بالای واردات فیلتر دوده ها، این ظرفیت در کشور وجود دارد که به سمت تولید این نوع فیلترها با همکاری وزارت دفاع و دیگر مراکز تحقیقاتی برویم.

وی گفت: یکی دیگر از عوامل موثر در آلودگی هوا در کلان شهرهای کشور، موتورسیکلت ها هستند که طبق آخرین گزارش ها حدود ۱۲ میلیون موتور در کشور فعالیت دارند و با توجه به سهم آلایندگی این وسیله نقلیه به نسبت سایر خودروها، باید به سمت تولید موتورسیکلت های برقی با همکاری صنایع، نهادها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برویم.