خبر مهم میرکاظمی درباره حمایت از بازنشستگان

رییس سازمان برنامه و بودجه در پیامی توئیتری اعلام کرد: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های بازنشستگی دیده شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه در پیامی توئیتری اعلام کرد: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های بازنشستگی دیده شده است.

مسعود میرکاظمی در توئیتی اعلام کرد: برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه،۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های بازنشستگی دیده شده؛ ناترازی صندوق ها میراث دیگری است که دولت سیزدهم درجهت حل آن قدم برخواهد داشت.

 

خبر مهم میرکاظمی درباره حمایت از بازنشستگان