حضور عربستان در وین، پیام آمریکا به ایران است

کارشناس مسائل بین الملل به بررسی زوایا و علت حضور نماینده عربستان در مذاکرات وین پرداخت.

کارشناس مسائل بین الملل به بررسی زوایا و علت حضور نماینده عربستان در مذاکرات وین پرداخت.

به گزارش خبرآنلاین، علی بیگدلی درباره حضور نماینده عربستان در مذاکرات وین  گفت: عربستان به تنهایی نیامده و دعوت از این کشور به وسیله امریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته. چند دلیل هم دارد.یک پیام اولیه عربستان این است که به ایران بگوید ارتباط عادی سازی با عربستان و جریانی که در بغداد در جریان است بدون رضایت امریکا امکان پذیر نیست. امریکا می خواهد به ایران بگوید که برقراری رابطه با عربستان بدون حل مساله برجام به هیچوجه ممکن نیست. همین وضعیت در مورد کره هم هست که به ایران بگویند اگر مشکل برجام حل نشود امکان ازادسازی منابع مالی ما از این کشور و حتی از عراق وجود ندارد.

بیگدلی افزود: این یک اقدام تهدید امیز از سوی امریکا نسبت به ایران است که بگویند اگر می خواهید با عربستان رابطه برقرار کنید، باید مساله برجام حل شود. این یک نوع نمایش قدرت و ایجاد جذابیتی برای ایران است که بگوید بعد از توافق بر سر احیای برجام فضای منطقه ای و بین المللی هم از نظر سیاسی و هم از جهت اقتصادی باز خواهد شد. امدن این دو کشور هم برای ما و هم برای غربی ها دارای اهمیت است. به ویژه با علاقه مندی که ما به رابطه با عربستان داریم.

وی در پایان گفت: یک دلیل دیگر این است که بایدن در یکی از مصاحبه ها گفته بود که ما دنبال دو مرحله توافق با ایران هستیم که یکی در مورد برجام است و دوم اجرای کلیات توافق هسته ای منوط به این می شود که ما وارد مرحله دوم مذاکرات شویم که راجع به سه مساله حقوق بشر، مساله موشکی و دخالت ایران در کشورهای منطقه است.