حذف استقلال و پرسپولیس برای لاپوشانی خوبان عالم!

پیشکسوت پرسپولیس از سگ اندازی علیه این تیم گفت.

بهنام ابولقاسم‌پور معتقد است حذف این باشگاه و استقلال از آسیا یک سناریو بوده است. او ابتدا در واکنش به اظهارات یحیی که گفته بود علیه تیمش سنگ اندازی می کنند، گفت: «هنوز تکلیف مدیریت باشگاه و اعضای هیات مدیره مشخص نیست. همه چیز که مسایل فنی نیست. من حرف های گل محمدی را قبول دارم. بازیکن نشسته پدر خانواده بیاید. به نظرم انتخاب نشدن مدیرعامل پرسپولیس سنگ اندازی در کار این تیم است.»

او با اشاره به رفت و برگشت سرخابی ها به آسیا توضیح داد: «این یک سناریو بود که بگویند دو تیم دارند حذف می شوند. از نظر من حربه ای بود تا همه خوبان عالم، ماجرای وی آی ار و همینطور اختلافات بین مربیان و بازیکنان تیم ملی را فراموش کنند.»